Find

Mede-oprichter en directeur van MVRDV Nathalie de Vries
Image © Barbra Verbij

NATHALIE DE VRIES BENOEMD TOT HOOGLERAAR ARCHITECTURAL DESIGN AAN DE TU DELFT

Mede-oprichter en directeur van MVRDV Nathalie de Vries is door de TU Delft benoemd tot hoogleraar Architectural Design met als zwaartepunt Public Buildings.

Posted 29 September 2018

Share this:
|

Nathalie de Vries stelt voor om het onderzoek naar openbare gebouwen te beschouwen als een collectieve kennisbron en om output te produceren voor de architectonische gemeenschap en daarbuiten, door kennis te bevorderen over hoe architectuurontwerp kan bijdragen aan het oplossen van dringende maatschappelijke kwesties.
 
‘Praktijk en theorie zijn in de architectuur onlosmakelijk met elkaar verbonden,’ zegt Nathalie de Vries. ‘De ontwerpprojecten moeten een solide educatieve kern vormen, maar ze moeten vanzelfsprekend ook worden omringd door een 'lichaam van kennis en ervaring' van de verschillende experts, Dit helpt ervoor te zorgen dat studenten inzicht krijgen en ervaring opdoen door toegang te bieden tot actuele kennis over theorie, praktijk en geschiedenis.’
 
Nathalie de Vries gaat thema’s onderzoeken die verwant zijn aan de uitdagingen die zij zelf tegenkomt in haar bureau MVRDV, dat wereldwijd actief is. Eén van haar thema’s zal multipliciteit in architectuur zijn, over hoe gebouwen en bouwelementen op productievere wijze kunnen worden ingezet. Een tweede thema, ‘het multiple gebouw’, zal gaan over de massaproductie van gebouwen. Hierbij is belangrijk om te onderzoeken of dit soort gebouwen zo kunnen worden ontworpen dat ze in de loop der tijd makkelijker kunnen worden aangepast. De leerstoel zal ook onderzoeken hoe betekenisvolle publieke ruimtes en publieke gebouwen kunnen worden gemaakt in een tijdperk dat het monofunctionele openbare gebouw steeds minder gangbaar wordt.
 
Nathalie de Vries (1965) is architect en stedenbouwkundige. Ze studeerde af aan de TU Delft in 1990. Ze is directielid van het internationaal opererende architectenbureau MVRDV, dat ze in 1993 oprichtte samen met Winy Maas en Jacob van Rijs. Momenteel is De Vries voorzitter van de branchevereniging van architectenbureaus BNA. Ze doceerde aan diverse scholen en instituten waaronder Harvard GSD, IIT Chicago, The Berlage, de TU Delft en ArtEZ Academie van Bouwkunst. Van 2005-2008 was ze Spoorbouwmeester voor ProRail/NS. Van 2002 tot 2004 was ze hoogleraar Architectuur aan de TU Berlin en van 2013 tot de zomer van 2018 was ze hoogleraar aan Baukunstklasse van de Kunstakademie Düsseldorf.
 
MVRDV is in 1993 opgericht door Winy Maas, Jacob van Rijs and Nathalie de Vries. Het bureau realiseert studies en projecten op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Het werk van MVRDV wordt wereldwijd gepubliceerd en heeft verschillende internationale prijzen verkregen. De monografische publicaties FARMAX (1998) en KM3 (2005) en Buildings (2015) illustreren het werk van het Rotterdamse bureau dat ook software voor architectuur en stedebouw ontwikkelt. De 150 architecten, ontwerpers en medewerkers van MVRDV creëren projecten in een multidisciplinair collaboratief ontwerpproces en passen innovatieve en duurzame technologieën toe. 

https://www.mvrdv.com

article
article
Copyright © 2013-2019  Glass is more!        Copyright, privacy, disclaimer