Find

Cast glass BODY (p) ART
Photo: Fenestra Ateliers

WORKSHOP BODY (P) ART

Beeldenstorm is een stichting in Eindhoven met werkplaatsen waar je onderzoek kunt doen naar de mogelijkheden van metaal, glas of kunststof. 

Posted 24 April 2015

Share this:
|

WORKSHOP BODY (P) ART
Beeldenstorm organiseert - in samenwerking met Fenestra Ateliers - dit jaar een serie glasworkshops.
“Body (p) art” introduceert het 3D afgieten van lichaamsdelen van mens of dier, het omzetten via afgietsel naar mal en brandvorm tot het vormen van glazen objecten in 3D en met vervormd vlakglas.
De workshop vindt plaats op drie zaterdagen: 6-13-20 juni, 10.00 - 17.00 uur
Kosten: € 375,-- incl. materiaal en lunch
Maximaal 8 deelnemers
Meer informatie en voorwaarden:
www.beeldenstorm.org
Klik hier voor aanmelden (uiterlijk 1 juni)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beeldenstorm organizes - in cooperation with Fenestra Ateliers - this year a series of glass workshops. 
"Body(p)art" introduces the 3D casting of body parts of humans or animals, the converting from waxmodel to a mold and fire shape to the formation of glass objects in 3D and with distorted flat glass.
The workshop will take place on three Saturdays: 6-13-20 June, 10 am-5 pm
Cost: € 375,--incl. materials and lunch
8 participants max
More information, conditions and sign up:
www.beeldenstorm.org
Click here to sign up (by 1 June)

Beeldenstorm
NRE terrein, gebouw 3
Nachtegaallaan 15, 5613 CM Eindhoven, Netherlands

Lees ook Article>
Lees Article The Glass Heap Challenge NL/2014>

5/6/2015: dag 1

Op dag 1 werd er na een powerpoint presentatie over de techniek, gewerkt aan de gietvormen zodat de was- en gipsvormen klaar zijn voor dag 2: het omzetten naar de brandvorm.
Deelnemers: 
Margo Elffers
Mariëlle van den Bergh
Maryon Widdershoven
Florence Husen
Ri-Jeanne Cuppens
Tilly Heijster
Petry Sonnemans
Mels Dees 

Deelnemers workshop Body (p) Art bij Beeldenstorm, Eindhoven
Foto: Fenestra Ateliers

Maryon Widderhoven en Jan-Willem van Zijst maken afgietsel in alginaat
Foto: Fenestra Ateliers

Petry Sonnemans
Foto: Fenestra Ateliers

Wasmodel Mels Dees
Foto: Fenestra Ateliers

Afgietsel in alginaat Mels Dees
Foto: Fenestra Ateliers

Wasmodel Petry Sonnemans
Foto: Fenestra Ateliers

Wasafgietsel in alginaatvorm van Florence Husen
Foto: Fenestra Ateliers

Foto: Fenestra Ateliers

Afgietsel rug en gipsvorm Margo Elffers en Maryon Widdershoven
Foto: Fenestra Ateliers

Gietvorm voor de was van Mariëlle van den Bergh
Foto: Fenestra Ateliers

13/6/2015: dag 2

Op de tweede werkdag werden de wasvormen als verloren-was-techniek in gips afgegoten zodat de brandvormen voor de volgende stap -het smeten van glas in de overvormtechniek- kan wordem uitgevoerd.
Na het uitstomen van de was uit de brandvormen worden deze verder geprepareerd.

Florence Husen werk het wasmodel af
Foto: Fenestra Ateliers

Het snijden van float glas voor het slumpen in de vorm
Foto: Fenestra Ateliers

Margo Elffers 
Foto: Fenestra Ateliers

Ri-Jeanne Cuppens - Florence Husen - Lex van Lith
Foto: Fenestra Ateliers

Ri-Jeanne Cuppens controleert positie lens in wasvorm
Foto: Fenestra Ateliers

Mariëlle van den Bergh en Jan van Duijnhovengiet gedeelde gipsen brandvorm
Foto: Fenestra Ateliers

Het aanmaken van het gips
Foto: Fenestra Ateliers

Mels Dees controleert het gietwerk
Foto: Fenestra Ateliers

Tilly Heijster maakt haar wasvorm klaar voor het gieten
Foto: Fenestra Ateliers

Het afwegen van de hoeveelheid te smelten glas
Foto: Fenestra Ateliers

Het uitstomen van de was
Foto: Fenestra Ateliers

Het prepareren van de brandvorm in de oven
Foto: Fenestra Ateliers

Vorm in de oven, klaar voor het smelten
Foto: Fenestra Ateliers

Het vullen van de keramiekoven met vormen
Foto: Fenestra Ateliers

Vormen klaar voor het smelten in vlakbedoven
Foto: Fenestra Ateliers

Bespreking technische oplossingen
Foto: Mariëlle van den Bergh

Uitgestookte bloem in deelbare vorm
Foto: Mariëlle van den Bergh

Schone brandvorm, klaar voor het vullen met glas
Foto: Mariëlle van den Bergh

20/6/2015: dag 3

Na het dribble casting stonden de met glas gevulde bloempotten leeg op de brandvormen
Foto: Fenestra Ateliers

Op de 3de zaterdag werden na het afkoelen de mallen open gebroken en het glas schoongemaakt, geslepen en bijgewerkt. 

De oven gaat open
Foto: Fenetra Ateliers

Het breken van de dribble-pot
Foto: Mariëlle van den Bergh

Het openbreken van de gipsmallen
Foto: Fenestra Ateliers

Het glasobject uit de gipsenvorm
Foto: Fenestra Ateliers

Het verwijderen van het gips
Foto: Fenestra Ateliers

Object klaar om te wassen en te slijpen
Foto: Fenestra Ateliers

Het slijpen
Foto: Fenestra Ateliers

Eindelijk afgekoeld tot kamertemperatuur
Foto: Fenestra Ateliers

Het afwerken
Foto: Fenestra Ateliers

Het afwerken van het geslumpte object
Foto: Fenestra Ateliers

Mariëlle van den Bergh opent de gipsmal
Foto: Mels Dees

Het verwijderen van de gipsmal
Foto: Mels Dees

article
article
Copyright © 2013-2019  Glass is more!        Copyright, privacy, disclaimer