Find

Douwe Elias, portraits with oil paint on glass
©Titus Brandsma Museum

THE TECHNIQUE OF OIL PAINT ON GLASS

DOUWE ELIAS –Sincere and vulnerable in 101 portraits

Titus Brandsma Museum

The latest artwork of the Franeker painter Douwe Elias could be admired in the Titus Brandsma Museum. From 22 March to 27 April 2013, the 101 portraits were part of the theme exhibition Sincere and Vulnerable. With Douwe Elias you often encounter situations where abnormality seems to have driven away perfection and where shadow conquers light. His heavy and at the same time elegant style of painting stands out well here. Central to the exhibition are 101 portraits of children with intellectual disabilities, with their changing moods, sometimes wearing a crown or party hat. They are arranged on four islands. All portraits are directly painted in oils on glass. The monotony of those frames contrasts with the unique children's faces.

Posted 14 February 2015

Share this:
|

Douwe Elias -Oprecht en kwetsbaar in 101 portretjes

22/3-27/4

Het nieuwste kunstwerk van de Franeker schilder Douwe Elias is te bewonderen in het Titus Brandsma Museum. Het 101 portretten tellende werk maakt deel uit van de thema-expositie Oprecht en kwetsbaar die van 22 maart tot en met 27 april 2013 te zien is. Bij Douwe Elias kom je vaak situaties tegen, waar perfectie verdreven lijkt door afwijking en waar schaduw het wint van licht. Zijn tegelijk zwaar en zwierige manier van schilderen komt daarin goed tot zijn recht. ?Centraal in de expositie staan 101 portretjes van kinderen met een verstandelijke beperking, met hun wisselende stemmingen, soms getooid met een kroon of feestmuts. Zij zijn op vier eilanden gegroepeerd. Alle zijn met olieverf direct op glas geschilderd. De monotonie van die lijstjes contracteert met de unieke kindergezichtjes.
De wanden tonen ouder werk van Elias met hetzelfde thema. De vader van Douwe Elias was leerkracht aan een BLO-school. Daardoor kwam Douwe vroegtijdig in aanraking met ‘debielen en imbecielen’. Deze kunst krijgt in Oprecht en kwetsbaar een extra dimensie. Ze legt via portretten en taferelen van kinderen met een verstandelijke handicap een verbinding tussen de spiritualiteit en bewogenheid van Titus Brandsma én de zwakkere in de huidige samenleving. Voor zowel Titus Brandsma als Douwe Elias staat de menselijke maat centraal. Douwe Elias blijft op zoek naar het beeld van gemankeerde mensen, mensen die zichtbaar zijn getekend. Dat kenmerkt ook de spiritualiteit van Titus Brandsma. Als kleine man met een groot statuur (´lyts mar grut’), hoogleraar, bestuurder van vele scholen, journalist, een Bekende Nederlander, voelde hij zich niet te groot om de individuele mens in nood in zijn nabijheid te hulp te snellen en te steunen. Douwe Elias voelt zich verwant met Titus Brandsma in het besef, dat de Nazi´s het ook voorzien hadden op deze kinderen.

Oprecht en kwetsbaar. 101 portretjes van Douwe Elias, 22 maart t/m 27 april 2013

Titus Brandsma Museum
Grote Dijlakker 11
NL-:8701 KV Bolsward
+31515581799
info@titusbrandsmamuseum.nl
www.titusbrandsmamuseum.nl

Douwe Elias, portraits with oil paint on glass
©Titus Brandsma Museum

Douwe Elias, portraits with oil paint on glass
©Titus Brandsma Museum

Douwe Elias, portraits with oil paint on glass
©Titus Brandsma Museum

article
article
Copyright © 2013-2019  Glass is more!        Copyright, privacy, disclaimer