Find

Alphons ter Avest: Kroonluchter , 2013-2014

GLAZEN ECHO

Kunstopdracht gemeente Zeist door Alphons ter Avest

Kunstenaar: Alphons ter Avest; www.alphonsteravest.nl
Ontwerp: O.K. Parking; www.ok-parking.nl
Illustraties: P.S.Archief Patty Struik
Tekst boekje Glazen Echo: Peter Nijenhuis/De Wereld Werkt in Arnhem
Techniek: Aluminiumgieterij Gieterij Christenhusz, Ajeto Glas Tsjechië, RVS-net De Schieman, Den Helder
Glasadvies: Arnout Visser, Ed Wilhelm
Montage: Schaart  Adventures.
Fotografie: Alphons ter Avest Arnout Visser, Ed Wilhelm, Gerco van Luttikhuizen, Stan Roncken

Posted 12 February 2014

Share this:
|

Glazen Echo
 
In de nieuwe publiekshal van het gemeentehuis in Zeist hangt een prachtige kroonluchter van helder kristalglas. Het zijn meerdere in matrijzen geblazen vormen die samen een caleidoscopisch geheel vormen. Het licht dat aan alle kanten doordringt wordt er in gevangen en weerkaatst. De intensiteit en zichtbaarheid veranderd daardoor voortdurend.
Deze kroonluchter, gemaakt door de kunstenaar Alphons ter Avest in opdracht van de stad Zeist, is de binnenlantaarn. De buitenlantaarn staat op zichtafstand en bestaat uit de matrijzen van het geblazen glas. De relatie tussen binnen en buiten, tussen briljante kern en ruwe mantel is helder. De twee werken markeren een belangrijke zichtlijn in de binnenstad tussen gemeentehuis en kerk.

Alphons ter Avest: de kroonluchter

De kroonluchter is opgebouwd uit 7 verschillende vormen die verwijzen naar volksmoraal.
Het zijn de 7 deugden waarop min of meer onze westerse beschaving is gebaseerd, verbeeld in herkenbare vormen. De uil, de ezel, de eekhoorn, de diamant, de eik, de icosaëder en de lelie staan respectievelijk voor wijsheid, rechtvaardigheid, matigheid, moed, vertrouwen, zachtmoedigheid en  naastenliefde.

Bij het kunstwerk is een boekje (verkrijgbaar bij het gemeentehuis in Zeist) verschenen waarin de grappige een wonderlijke dubbelzinnigheden van deze wijsheden uit onze cultuurgeschiedenis worden belicht. Niets is wat het lijkt en daarmee sluit de inhoud goed aan bij het uiterlijk; het heldere glas verandert voortdurend door de wisselende lichtinval van het glazen dak van de hal. 


Het boekje Galzen Echo, geeft ook inzicht in het maakproces van dit unieke kunstwerk.
Eerst zijn de aluminium matrijzen gegoten. Alle gietkanalen zijn nog in het buitenbeeld zichtbaar. De matrijzen zijn vervolgens uitgezaagd en naar de glasblazerij Ajeto in Tsjechië gebracht. Daar zijn alle delen van de kroonluchter met een totaal gewicht van 500 kg geblazen. Bij het blazen in matrijzen ontstaat er een extra glasbel tussen mal en blaaspijp om de luchtdruk en de temperatuur tijdens het blazen vast te houden. Dit verlengstukje is behouden om de glazen vormen eenvoudig en veilig op te kunnen hangen.

Uiteindelijk zijn de matrijzen bij terugkomst in Nederland herenigd met de gietkanalen en als buitenbeeld tussen gemeentehuis en kerk geplaatst. Mocht er ooit een glasobject sneuvelen dan kan de betreffende aluminium matrijs worden uitgezaagd om er opnieuw  glas in te blazen. Alsof er is gedacht aan eeuwige wederkeer der dingen.

Het slijpen van een van de geblazen vormen

Sculptuur voor buiten samengesteld uit de mallen 

Het boekje Glazen Echo wordt ter gelegenheid van de overdracht uitgegeven.
De opdracht is tot stand gekomen door een financiële bijdrage van
Gemeente Zeist en Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving Zeist

Het glasblazen bij Ajeto

Het vervaardigen van de Ezel

het glasblazen van de Uil

De aluminium matrijs van de Uil

Alphons ter Avest, Arnout Visser en Ed Wilhelm

De kroonluchter

article
article
Copyright © 2013-2019  Glass is more!        Copyright, privacy, disclaimer