Find

OPROEP TOT INSCHRIJVING STIPENDIUM DEELNAME EDUCATIE GLASKUNST

Een jury van 3 personen, t.w. Peter Bremers (glaskunstenaar), Margriet Pleiter (glasgalerie) en Albertjan Peters, (initiator van het plan tot opzet van MBO-vakopleiding en oud-voorzitter van de VVMG), zullen de ingezonden voorstellen, onafhankelijk van elkaar, beoordelen.

Uitgangspunt is de educatie van glaskunstenaars! Gelden benodigd voor het uitvoeren van een of ander project/installatie worden niet meegenomen in de beoordeling.

Posted 11 May 2013

Share this:
|

Oproep tot inschrijving stipendium deelname educatie Glaskunst

De einddatum voor inschrijving is 28 februari 2014


Op 10-10-’10 werd door ‘De Aventurijn kunstbemiddeling’ in Epe een Veiling georganiseerd. Op de website www.aventurijnglasgalerie/veiling staan de namen van de kunstenaars die spontaan hun kunstwerken voor de veiling hebben aangeboden en verdere informatie omtrent de Veiling.

Doelstelling van deze veiling was een bijdrage te leveren aan de toentertijd geplande ‘MBO Vakopleiding tot glasblazer’. Vanwege bekostigingsproblemen bij het Zernike College, dat de opleiding verzorgde, is dit na een jaar beëindigd en is de glaskunst daardoor een belangrijk educatief potentieel misgelopen.
De initiator van de Veiling, Margriet Pleiter, is daarna 2 jaar bezig geweest een passende educatieve bestemming te vinden voor het door vele glaskunstenaars opgebrachte bedrag. Echter, veel voorstellen kwamen vanuit uitgangspunten die niet de beginnende kunstenaar ten goede zouden komen.
Na overleg met diverse partijen en enkele kunstenaars, die toentertijd deelnamen aan de Veiling is nu de volgende modus gevonden die recht doet aan het uitgangsprincipe: het bevorderen van educatieve mogelijkheden met betrekking tot de glaskunst voor de glaskunstenaars.

De totale opbrengst van de Veiling van 10-10-’10 is de financiële basis van stipendium waar aankomende glaskunstenaars (ongeacht leeftijd) een beroep op kunnen doen. Daar zijn natuurlijk criteria aan verbonden.

Een jury van 3 personen, t.w. Peter Bremers (glaskunstenaar), Margriet Pleiter (glasgalerie) en Albertjan Peters, (initiator van het plan tot opzet van MBO-vakopleiding en oud-voorzitter van de VVMG), zullen de ingezonden voorstellen, onafhankelijk van elkaar, beoordelen.
Uitgangspunt is de educatie van glaskunstenaars! Gelden benodigd voor het uitvoeren van een of ander project/installatie worden niet meegenomen in de beoordeling.
De jury zal alle ingezonden aanvragen nauwgezet beoordelen. Gekeken zal worden naar het talent van de kunstenaar, de motivatie, de passie welke hij/zij heeft voor de glaskunst, maar bovenal of en in hoeverre hij/zij een talent is met een artistieke toekomst. De websites van aanmelders zullen goed bekeken worden en zijn ook een belangrijke factor van waardering.
Criteria:

 • Kunstenaars dienen een Voorstel in waarin het volgende duidelijk naar voren moet komen:
  • Wie bent u ? Een uitgebreide CV met o.a. vermelding van tentoonstellingen waaraan u hebt meegedaan. Vermeld uw eigen website en andere sociale media waarmee u uw PR ten volle naar voren brengt.
  • Waar aan zou u deel willen nemen? Wat houdt de aanvraag inhoudelijk in (beschrijf wat de workshop/training of stage precies voor u betekent en waarom u deze graag wilt bijwonen en wat dat dan voor uw verdere toekomst betekenen zal. Geef een volledige omschrijving met verwijzing naar de internetsite van deze te volgende training/workshop.
  • Geef financiële informatie. Specificeer dit naar:
   • Totale kosten workshop/training.
   • Benodigde reiskosten en verblijfkosten.
   • De totale training die u voor ogen heeft, met verwijzing naar website van de desbetreffende instantie/kunstopleiding, in detail.
   • Geef aan voor welk bedrag u subsidie aanvraagt en of er eventueel nog bij andere fondsen subsidie zijn aangevraagd.
   • Het maximale subsidiebedrag is € 1.500,--.

De jury beslist aan de hand van de aanvraag. De jury zal de kosten van alle trainingen/workshops verifiëren en bepalen of (deel)subsidie toegekend wordt.

Zend uw goed en volledig onderbouwd plan naar Margriet Pleiter, alleen via info@aventurijnglasgalerie.nl en wellicht komt u in aanmerking voor een (deel) financiering van uw bijzondere wens.
De inschrijving voor het in aanmerking komen van deze tegemoetkoming sluit 15 juli 2013.
Over de uitslag van toekenning of afwijzing kan niet worden gecorrespondeerd.

De Jury, Margriet Pleiter, Peter Bremers, Albertjan Peters.

article
article
Copyright © 2013-2019  Glass is more!        Copyright, privacy, disclaimer