Find

De grote verwondering
– Glas-in-loodramen van Ted Felen
Auteur: Reggy Havekes-van Crey
Formaat: 22,5 x 28,5cm
Pagina’s: 203
Afwerking: genaaid gebonden in linnen band
Prijs: € 29,90
ISBN: 978 90 76542 737
Foto omslag: Iwein Maassen
Uitgever: KEMPER CONSEIL Publishing
Westvlietweg 67 F
NL-2495 AA ’s-Gravenhage
+31 (0)70-3868031
info@kemperconseil.nl
www.kemperconseil.nl
Verkrijgbaar in de boekhandel of te bestellen bij de uitgever.

DE GROTE VERWONDERING

– GLAS-IN-LOODRAMEN VAN TED FELEN

Angela van der Burght

Ted Felen – meester-glazenier – spreekt in dit boek zijn verwondering uit over het ontstaan van het leven (Waar komen we vandaan?) en het verloop ervan (Waar gaan we heen?). Het is een verwondering die in al zijn glas-in-loodramen voelbaar is. Glas in lood als spiegelbeeld van de tijd en als spiegelbeeld van de ziel.

Posted 15 September 2013

Share this:
|
...

Dit boek laat voor het eerst een compleet overzicht zien van alle glas-in-loodramen van de Nijmeegse kunstenaar, vanaf zijn academiejaren na de oorlog tot nu. Er is gekozen voor een thematische indeling waarbij de ramen op inhoudelijke, beeldbeschouwende aspecten of technische elementen zijn gegroepeerd. De lezer krijgt op deze manier een duidelijk beeld van het levenswerk van de kunstenaar die zich al meer dan zestig jaar verdiept in de techniek van ‘het schilderen met licht’. Tevens worden de glas-in-loodwerken geplaatst in hun maatschap­pelijke context. Achtereenvolgens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, de ontzuiling en secularisering in de jaren 60, de teloorgang van de glazenierskunst en de hernieuwde interesse bij particuliere opdrachtgevers voor het ambacht van glas in lood in de jaren 90 en daarna.

In ruim 200 fullcolour pagina’s geeft De grote verwondering een indrukwekkend overzicht van alle glas-in-loodramen van de glazenier. Ramen die te vinden zijn bij instellingen en veel particulieren in Nederland en daarbuiten. Na een jarenlange zoektocht zijn de werken in deze uitgave bijeengebracht en bieden zo een unieke kijk op het kunstenaarschap van Ted Felen.

Een apart hoofdstuk is gewijd aan de techniek van het werken met glas in lood, uitgelegd aan de hand van de restauratie van een raam uit 1964. Daarnaast bevat het boek een chronolo­gische oeuvrecatalogus.

Ted Felen (1931) is geboren en getogen in Nijmegen. Hij studeerde Monumentale Kunst met de specialisatie ‘glazenier’ aan de Academie voor Beeldende Kunst en Kunstnijverheid te Arnhem. Vanaf die tijd loopt glas in lood als een rode draad door zijn oeuvre. In het begin van de jaren zestig is hij medeoprichter van de kunstenaarsgroep NADA. In de daaropvolgende jaren werkt hij vooral aan monumentale glas-in-loodramen, maar hij manifesteert zich ook in de vrije kunst en op het grafische vlak. Rusteloos blijft hij zoeken naar mogelijkheden en beeldvormen om zijn glas-in-loodramen verder te ontwikkelen. Dit boek toont het brede palet van glas in lood dat Felen tot in de perfectie beheerst.
In 2002 verscheen over hem de monografie De kosmos van Ted Felen. Zijn indrukwekkende kruiswegstaties met bespiegelingen van Edward Schillebeeckx en Bas van Iersel werden in 2007 geboekstaafd in Ted Felen’s kruisweg, eveneens uitgegeven door KEMPER CONSEIL Publishing.

Reggy Havekes-van Creij (1968) is in Rosmalen geboren, studeerde Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Sinds 1993 is zij verbonden aan het Museum Schloss Moyland in Bedburg-Hau (D). Een door haar georganiseerde tentoonstelling met grafisch werk van Jan van Doorn (1911-1993) bracht haar in contact met Ted Felen. Zo ontstond het idee voor een publicatie over al zijn glas-in-loodwerken.
De grote verwondering is het resultaat van een reeks lange en intensieve gesprekken met de kunstenaar en vele bezoeken aan zijn glas-in-loodramen.

Paul Bökkerink (1952) werd in Nijmegen geboren. Hij volgde tijdens zijn HBS-opleiding ook de Fotovakschool en ontwikkelde zich daarna als een veelzijdig vakfotograaf. Hij heeft gefotografeerd voor nationale en internationale bedrijven. Verder is hij o.a. portret- en reportagefotograaf. Voor dit boek legde hij het merendeel van de glas-in-loodwerken opnieuw vast. Al meer dan 30 jaar mag hij zich de ‘hoffotograaf’ van Ted Felen noemen.

Dit met grote aandacht geschreven en gemaakte boek laat chronologisch het werk zien dat Felen in een periode van ruim zestig jaar heeft gemaakt .
Als kind was hij gefascineerd door de gebrandschilderde vensters van het Roermondse atelier Frans Nicolas & Zonen en wilde hij "raamverver" worden. De goed lezende tekst verhaalt van zijn verwondering, opleiding en academiejaren, waarna per pagina met jaartal een venster wordt beschreven en getoond met goede foto’s (sommige uitklapbaar), per opdracht gekozen voor het thema, het type glas en de techniek. Een hoofdstuk gaat over de 4 ateliers waar Felen zijn werk liet uitvoeren.
Dit boek is een monument voor de inmiddels 82-jarige Felen en zijn werken.

article
article
Copyright © 2013-2019  Glass is more!        Copyright, privacy, disclaimer