Find

Hermitage scholenexpositie Vakmanschap
Bijeenkomst overhandiging rapport aan minister Bussemaker
Foto: Evert Elzinga

VAKMANSCHAP

EnquĂȘte leert: vakmanschap is essentieel voor welvaart, mbo-studenten zijn positief over baankansen

Posted 4 July 2013

Share this:
|

Enquête leert: vakmanschap is essentieel voor welvaart, mbo-studenten zijn positief over baankansen

Op 1 juli, om 14 uur, zijn in de Hermitage Amsterdam de resultaten van een landelijke enquête over vakmanschap overhandigd aan minister Bussemaker van OCW. Er blijkt onder meer uit dat 95% van de ondervraagde bedrijven en scholen het economisch belang van goed ontwikkeld vakmanschap groot acht. Verdere ontwikkeling van vakmanschap wordt zeer belangrijk gevonden door ruim tweederde van de respondenten en staat voor een grote meerderheid gelijk aan welvaartsgroei. Mbo-studenten vinden dat Nederland door vakmanschap een rijk land is geworden (59% is het eens met deze stelling). Zij zijn ook positief over hun baankansen: 55% schat die hoog of heel hoog in, slechts 5% laag. Ruim twee op de drie studenten denken vijf jaar na hun afstuderen nog steeds hetzelfde beroep uit te oefenen en ruim een derde van de studenten verwacht een vaste baan over te houden aan de stageplaats.

Enquête
De enquête Peter de Grote en Nederlands vakmanschap is gehouden onder Leerbedrijven (213), ROC-bestuurders (41) en mbo-studenten (150) en bevat opzienbarende antwoorden op vragen als: ‘Wat is het belang van innovatie in vakmanschap? Hoe, met welke middelen moet innovatie in vakmanschap worden bevorderd? Welke rol speelt het onderwijs hierin en welke rol is weggelegd voor het bedrijfsleven? Wat kan de politiek doen? Wat vinden de studenten zelf, van hun toekomst, en van vakmanschap? De enquête is een initiatief van de Hermitage Amsterdam en kwam tot stand in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos, de MBO Raad en Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, wier voorzitter Michael van Straalen de resultaten aan de minister overhandigde.

Expositie Peter de Grote als mbo-student
Studenten van zeven mbo-scholen in Amsterdam en omgeving hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan bijzondere presentaties over hun vakgebieden, die ook in Peter de Grotes tijd belangrijk waren. Het heeft een expositie opgeleverd met vele opvallende objecten, waaronder een zelfgemaakte auto, boten en bijzondere, eeuwenoude instrumenten voor navigatie, landmeetkunde en artsenij. De deelnemende scholen zijn ROC Horizon College, Regiocollege, Nova College, ROC van Amsterdam, Mediacollege Amsterdam, Hout en Meubileringscollege en ROC TOP. De minister van OCW opende de expositie door onthulling van muurcitaten over de betekenis van goed ontwikkeld vakmanschap. De expositie in de Hermitage Amsterdam is vrij toegankelijk tot het eind van de Peter de Grote tentoonstelling op 13 september 2013.

De Hermitage Amsterdam wil met dit project aandacht geven aan de ontwikkeling en innovatie van Nederlands vakmanschap, tegen de achtergrond van de ambachten die Peter de Grote in de zeventiende eeuw in Nederland leerde. Hij introduceerde die ambachten in Rusland en voerde daarmee ingrijpende hervormingen door. Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met de MBO Raad en Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

The Hermitage Amsterdam
Amstel 51
NL-1018 EJ Amsterdam
+31 (0)20 530 74 88
http://www.hermitage.nl

article
article
Copyright © 2013-2019  Glass is more!        Copyright, privacy, disclaimer