Find

Venster De Vrijheid van Consciëntie uit 1596
Foto: Stichting Goudse Sint-Jan, Gouda, Nederland

EXCURSIE GOUDSE GLAZEN IN NIEUW PERSPECTIEF

-Algemene Leden Vergadering KNOB en excursie Gouse Glazen

De Algemene Ledenvergadering van de KNOB vindt dit jaar plaats in de Sint Janskerk in Gouda. Aansluitend op de ledenvergadering vindt de excursie ‘Goudse glazen in nieuw perspectief’ plaats.

Posted 10 June 2013

Share this:
|

Algemene Leden Vergadering KNOB en excursie Gouse Glazen

14/6

De Algemene Ledenvergadering van de KNOB vindt dit jaar plaats in de Sint Janskerk in Gouda. Aansluitend op de ledenvergadering vindt de excursie ‘Goudse glazen in nieuw perspectief’ plaats. In een kort lezingenprogramma zal dr. Bianca van den Berg eerst een inleiding geven op de bouwgeschiedenis van de kerk, waarop zij in 2008 is gepromoveerd. Zij gaat daarbij onder andere in op aspecten van het bijzondere ruimtelijk concept van de kerk. Prof.dr. S. Groenveld gaat daarna in op zijn onderzoek naar schenkingen van gebrandschilderde glazen in Holland in de zestiende en zeventiende eeuw. De heer Groenvelds onderzoek biedt een kader voor beter begrip van de betekenis en de uniciteit van de Goudse glazen. Hij slaagt er zo in een nieuw perspectief te geven op de Goudse glazen, die natuurlijk al onderwerp waren van tientallen studies. Dit maakt de lezing zeker ook voor mensen die de kerk al goed kennen interessant. De resultaten van dit onderzoek werden in de jaargang 2012 in het Bulletin KNOB gepubliceerd.

Gidsen nemen de bezoekers mee de kerk in en zullen ter plekke een toelichting geven op een aantal glazen. Mevrouw Van den Berg geeft bovendien een bouwhistorische rondleiding voor een klein aantal bezoekers. Vanwege de beperkte groepsgrootte van deze rondleiding moet u zich hier van te voren voor opgeven.
De ledenvergadering en de excursie zijn ook afzonderlijk te bezoeken. Aan deelname aan het excursieprogramma zijn kosten verbonden.

Locatie:
St. Janskerk, Achter de Kerk 16, Gouda
Kosten:
€ 20,00
Kosten voor studenten:
€ 15,00 t/m 27 jaar
Voor niet-KNOB leden € 25,00

Programma excursie Goudse glazen in nieuw perspectief
Locatie: Sint Janskerk, Achter de Kerk 16, NL-2801 Gouda
www.goudseglazen.nl
14.00 - 14.30 uur: Inloop deelnemers excursie
14.30 - 15.00 uur: Lezing dr. B. van den Berg, De bouwgeschiedenis van de Sint-Janskerk tot 1610
15.00 - 15.30 uur: Lezing prof.dr. S. Groenveld, Schenkingen van gebrandschilderde glazen in Holland in de zestiende en zeventiende eeuw
15.30 - 16.00 uur: Pauze met koffie en thee
16.00 - 16.45 uur: Rondleiding(en) door de Sint Janskerk
16.45 - 18.00 uur: Borrel

KNOB –Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
http://www.knob.nl/studiedagen/alv-en-excursie-goudse-glazen

article
article
Copyright © 2013-2019  Glass is more!        Copyright, privacy, disclaimer