Find

Pilar Aldana-Méndez
Soul of Emptiness/El alma del vacío – UDU, 2006 Vidrio, Cerámica Negra 2 piezas vidrio 40 x 20 x 8 cm cada una 1 pieza cerámica 40 x 20 x 14 cm

Llotja Superior Design and Art School - BARCELONA

Special molds for Glass Sculpture SA02
17/7/2017-21/7/2017
 
Registration open
 
Professor:  Pilar ALDANA-MENDEZ
 
at Llotja Superior Design and Art School - BARCELONA
Sant Andreu 
Carrer Pare Manyanet 40, 
08027, Barcelona, Spain
+34 (0)93-4086789 
ea-llotja@xtec.cat
http://www.llotja.cat/llotja/p/1/838/0/Aules-taller-d'Estiu

Posted 30 May 2017

Share this:
|

Motlles especials per a Escultura en vidre
 
El vidre té unes possibilitats meravelloses en el món de l'escultura. El curs obre les portes a la tècnica de vidre fos en motlles de sílice (kiln casting) ensenyant els passos per elaborar motlles especials per fer escultures en vidre massís, el comportament i característiques de diferents tipus de vidre, les corbes adequades per fondre el vidre, l'acabat manual final de les peces en vidre i una introducció al món de la escultura en vidre.
 
La realització d'un bon motlle és clau per obtenir una bona escultura en vidre. El motlle és l'espai buit que dirigirà els moviments del vidre i li donarà la seva forma. Cal crear una forma en positiu i pensar el tipus de motlle adequat, es fa el motllo d’acord amb els requisits necessaris per fondre vidre, desprès es treballa el motlle d'una manera especial fent intervencions directes per afirmar plans, crear textures, marcar línies, canviar formes, restaurar danys del modelat inicial, fins a obtenir un objecte impecable llest per anar al
forn. Cada motlle és una escultura en si mateix, és el negatiu que albergarà la peça que volem crear.
 
El curs va dirigit a persones interessades en l'escultura en vidre massís amb o sense coneixement previ de tècniques de treball en vidre i de tècniques de motlles. En aquest curs de 30 hores es preparen motllos especials. Per fondre el vidre cal més temps i un
forn adequat i accessible. Es proposa utilitzar el forn del Taller Escultura Aldana-Méndez amb posterioritat al curs. El vidre i l’ús del forn tenen un pressupost independent i es optatiu.
 
Professor/s: Pilar Aldana Méndez
Estudis d'escultura a Barcelona i amb mestres particulars. Convidada a desenvolupar projectes en vidre al Centre del Vidre de Barcelona 92-96.
Realitza obra monumental, escultura en petit format i instal·lacions, utilitzant vidre, pedra, ferro i fusta, així com efectes de llum i so.
Ha realitzat més de 40 escultures monumentals per a museus, parcs i espais naturals a Europa, Àsia i Amèrica. Exposa regularment i la seva obra es troba en col·leccions particulars i museus a Europa.
 
Actualment porta projectes per a producció i restauració de peces en vidre per al temple de la Sagrada Família de Barcelona i per al Palau de la Música Catalana de Barcelona.
És professora de cursos monogràfics d'escultura en el seu taller i en escoles especialitzades, imparteix conferències i ha realitzat vídeos documentals sobre tècniques escultòriques. Ha rebut premis d'escultura en vidre a Alemanya i premis d'escultura pública a Itàlia i França.
 
Matrícula "online">
http://www.llotja.cat/llotja/p/1/1421/2/Aules-taller-d'Estiu-SA02
Durada: 24 hores. del 17 al 20 de julio de 2017
Horari: de 09:00 a 14:00h (4 hores es realitzaran al Museu del Disseny de Barcelona DHUB.)
Seu: Sant Andreu
Preu: 150.00€  forans // 130.00€ per alumnes de Llotja
Material estimat per alumne: 20.00€ 
(Nota: fornada opcional, al taller de l'escultora. Consultar preu durant el curs)

   
article
article
Copyright © 2013-2019  Glass is more!        Copyright, privacy, disclaimer