Find

Maria Roosen: Alle kleuren van de regenboog, 2013; detail glazen bollen, ø 9,5-10 cm.
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Radiotherapie Hoofddorp, Nederland
Foto: Maria Roosen

ANTONI VAN LEEUWENHOEK ZIEKENHUIS

Alle kleuren van de Regenboog, Spaarne ziekenhuis afdeling Radiotherapie (NKI-AVL), Hoofddorp, Nederland

Maria Roosen

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Radiotherapie Hoofddorp, Nederland
Aan de drie opvallende ronde ruimtes hangen slingers van gekleurde glazen bollen. De drie slingers vormen samen de kleuren van een regenboog. De slingers hangen in een boog maar omgekeerd van de boog van de regenboog.
Iedere kleedruimte heeft een slinger met een eigen kleurpalet met een verloop van roze - rood - oranje – geel – groen - blauw - paars. De kleuren die gebruikt zijn, zijn de kleuren die in glas mogelijk zijn.
Het werk is opgedragen aan Anneloes Compen.

Posted 6 June 2013

Share this:
|

For English text scroll down!

Alle kleuren van de Regenboog

Satelliet van het Spaarne ziekenhuis afdeling Radiotherapie (NKI-AVL)

In 2004 ontwierp Maria Roosen voor het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam het kunstwerk Regenboog voor de hal. Nu, in 2013 heeft zij voor de nieuwe vestiging in Hoofddorp de opdracht gekregen om een kunstwerk te realiseren voor de wachtruimtes van dit ziekenhuis.

Zelf zegt Roosen hier over:
"Voor het AVL in Amsterdam maakte ik in 2004 het kunstwerk de ‘Regenboog’ voor de hal.
Ik krijg nog steeds heel regelmatig goede reacties op dit werk van de patiënten en bezoekers.
Als vervolg op het kunstwerk de Regenboog in het AVL te Amsterdam heeft men mij gevraagd een vervolg en/of verbinding op het werk in het AVL te Amsterdam te maken, maar nu speciaal voor deze plek, aan deze ruimte gerelateerd.
Dit is een heel ander gebouw, het functioneert ook anders, dus heb ik speciaal voor deze nieuwe plek een ‘Regenboog’ bedacht die zich echt tussen de mensen bevindt: zo kan men er dicht bij komen. Ik heb bewust de kleinschaligheid gebruikt zodat de mensen nu dicht bij het kunstwerk kunnen komen.

Locatie
Wachtruimte van de afdeling Radiotherapie.
Opvallende elementen in de ruimte zijn de 3 ronde glanzende witte vormen: de kleedruimtes.
De gebruikte kleuren van de ontvangstruimte zijn neutrale, warme tinten en materialen. Er is hout, er zijn licht kleuren, het geheel doet denken aan een hotellobby. Dit geeft een sfeer die mensen op hun gemak stelt en het ze zo comfortabel mogelijk te maakt.

Beschrijving kunstwerk
Aan de drie opvallende ronde ruimtes hangen slingers van gekleurde glazen bollen. De drie slingers vormen samen de kleuren van een regenboog. De slingers hangen in een boog maar omgekeerd van de boog van de regenboog. Dit geeft een glimlach effect, een smiley om zo aan het ‘feel good’ sfeer bij te dragen.
Iedere kleedruimte heeft een slinger met een eigen kleurpalet met een verloop van roze - rood - oranje – geel – groen - blauw - paars. De kleuren die gebruikt zijn, zijn de kleuren die in glas mogelijk zijn.

Op de wand tussen de ronde kleedruimtes zijn steeds op het middelste paneel teksten aangebracht. Het zijn de namen van de kleuren die in glas mogelijk zijn en ook gebruikt worden in de regenboog. Als een gedicht staan de namen van de glaskleuren onder elkaar.
De glaskleur namen, zoals bijvoorbeeld Reseda groen, Flamingo roze, Beige bruin en Sahara geel spreken tot ieders verbeelding. Iedereen heeft zijn eigen associatie, beeld, gevoel bij een kleur. Daarom heb ik geprobeerd zoveel mogelijk verschillende kleuren te gebruiken.
De kleur namen worden in bladgoud uitgevoerd omdat goud ook hoort bij de regenboog.

De titel
De Regenboog heb ik indertijd gekozen als uitgangspunt mede omdat mensen die een ernstige situatie mee maken zoals de ziekte kanker, in hun tekeningen vaak de regenboog afbeelden. De Regenboog is het teken van Hoop en past daarom goed op deze locatie.

Materialen
Het glas, de bollen, zijn hand gemaakt dus niet in een mal en mond geblazen in verschillende glasblazerijen in Nederland en Tsjechië. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk kleuren die mogelijk zijn in glas te gebruiken. Ook is dezelfde kleur soms licht gekleurd of donkerder om op die manier een zo rijk mogelijk palet te krijgen. De kleuren zijn zowel transparant als opaal.
Doorsnede van elke bol is 9,5 / 10 cm.
De glazen bollen zijn aan een koord geknoopt zoals men ook doet bij een dure parelketting: zo blijven de bollen op hun plek en gaan niet schuiven."

Kunstenaar: Maria Roosen
Technische uitvoering: Jan broekstra / Jaap kronenman (Typografie) / Steven Vinkenoog
Glas: Jiri Pachinek, Ajeto, Rietveld Academie Amsterdam, Glas centrum Leerdam
Titel: Regenboog
Jaar oplevering: 2013
Vormgeving, concept, uitvoering: Maria Roosen

www.avl.nl
www.spaarneziekenhuis.nl
www.mariaroosen.com
ANTONI VAN LEEUWENHOEK HOSPITAL

All the Colours of the Rainbow – the Radiotherapy Department, Spaarne Hospital (NKI-AVL), Hoofddorp, Netherlands

Festoons of coloured glass balls are draped around the three eye-catching round spaces. Together, they form the colours of a rainbow. They hang in a bow, but upside down compared to the bow of a rainbow.

Each changing room has a festoon with its own palette of colours, ranging from pink via red, orange, yellow, green and blue through to purple. The colours used are those which it is possible to recreate in glass.

The work is dedicated to Anneloes Compen.

All the Colours of the Rainbow
The Spaarne Hospital – Radiotherapy Department (NKI-AVL)
In 2004 Maria Roosen designed the ‘Rainbow’ work of art for the entrance area of the Antoni van Leeuwenhoek Hospital in Amsterdam. Now, in 2013, she has been commissioned to produce a work for the waiting areas in the new Hoofddorp branch of that hospital.

Roosen herself states in this regard:
“In 2004 I produced the “Rainbow” for the entrance area of the AVL Hospital in Amsterdam. I still receive, very regularly, good reactions to that work from patients and visitors. As a follow-up to the “Rainbow” in the AVL in Amsterdam, I was asked to produce a work which represents a continuation of, and/or connection with, the work in the AVL, but which is specially designed for that spot, and related to that space. We're concerned here with an entirely different building, functioning in a different way, so I devised a “Rainbow” specially for this new place, located right in the middle of where people are to be found, and enabling them to go up close to it. I consciously made use of the small scale of the area, so that people can move up close to the work.

Location
Waiting area in the Radiotherapy Department.
The area features, as striking elements, three glossy white round shapes: the changing rooms. The reception area is done up in neutral, warm hues and materials. There is wood, and there are light colours – the whole thing is reminiscent of a hotel lobby. This creates a space which puts people at their ease and makes their surroundings as comfortable as possible.

Description of the work
Festoons of coloured glass balls are draped around the three eye-catching round spaces. Together, they form the colours of a rainbow. They hang in a bow, but upside down compared to the bow of a rainbow. This produces a “smiley” effect, thus contributing to the “feel-good” atmosphere.

Each changing room has a festoon with its own palette of colours, ranging from pink via red, orange, yellow, green and blue through to purple. The colours used are those which it is possible to recreate in glass.

Each of the middle panels on the wall between the round changing rooms features wording, in the form of the names of the colours which it is possible to recreate in glass and which are also used in the rainbow. Those names of glass colours are arranged in such a way as to present the idea of a poem. Names such as Reseda green, flamingo pink, beige brown and Sahara yellow appeal to everyone's imagination. A colour stimulates in everyone an individual association, image and feeling peculiar to the person concerned. So I have tried as far as possible to use differing colours. The names of the colours appear in gold leaf, because gold also belongs to the rainbow.

The title
At the time, I chose the Rainbow as a starting-point, amongst other things because people living through a serious condition, such as cancer, often portray a rainbow in their drawings. The Rainbow is the sign of hope, and thus works well in this location.

Materials
The glass balls are handmade in different glass-works in the Netherlands and the Czech Republic, thus not in a single mould by a single glass-blower. I have tried as far as possible to use colours that can be recreated in glass. Sometimes the same colour is given a lighter or darker hue, so as to create the richest possible palette. The colours are both transparent and opaline. The diameter of each ball is 9.5-10 cm.
The glass balls are attached to a cord, as in the case of a costly string of pearls; this helps to keep the balls in place and prevents them from shifting.”

Artist: Maria Roosen
Technical work: Jan Broekstra/Jaap Kronenman (typography)/Steven Vinkenoog
Glass: Jiri Pachinek, Ajeto, Rietveld Academie Amsterdam, Glas Centrum Leerdam
Title: Regenboog (Rainbow)
Year of delivery: 2013
Design, concept and execution: Maria Roosen

Translation: James Benn, Brussels

www.avl.nl
www.spaarneziekenhuis.nl
www.mariaroosen.com

Titles of images

Image 1:

Maria Roosen, All the Colours of the Rainbow, 2013; detail, glass balls, ø 9.5-10 cm. Radiotherapy Department, Antoni van Leeuwenhoek Hospital, Hoofddorp, Netherlands
Photo: Maria Roosen

Image 2:

Maria Roosen, All the Colours of the Rainbow, 2013; waiting area with different strings of glass balls, ø 9.5-10 cm. Radiotherapy Department, Antoni van Leeuwenhoek Hospital, Hoofddorp, Netherlands
Photo: Maria Roosen

Image 3:

Maria Roosen, All the Colours of the Rainbow, 2013; detail, glass balls, ø 9.5-10 cm. Radiotherapy Department, Antoni van Leeuwenhoek Hospital, Hoofddorp, Netherlands

Image 4

Maria Roosen, All the Colours of the Rainbow, 2013; detail, glass balls, ø 9.5-10 cm. Radiotherapy Department, Antoni van Leeuwenhoek Hospital, Hoofddorp, Netherlands

Image 5

Maria Roosen, All the Colours of the Rainbow, 2013; waiting area with red string of glass balls, ø 9.5-10 cm. Radiotherapy Department, Antoni van Leeuwenhoek Hospital, Hoofddorp, Netherlands

Image 6:

Maria Roosen, All the Colours of the Rainbow, 2013; waiting area with purple string of glass balls, ø 9.5-10 cm, and text in gold leaf. Radiotherapy Department, Antoni van Leeuwenhoek Hospital, Hoofddorp, Netherlands

Image 7:

Maria Roosen, All the Colours of the Rainbow, 2013; waiting area with rainbow-coloured string of glass balls, ø 9.5-10 cm. Radiotherapy Department, Antoni van Leeuwenhoek Hospital, Hoofddorp, Netherlands

Image 8:

Maria Roosen, Rainbow, 2004, designed and executed for the Antoni van Leeuwenhoek Hospital, Amsterdam; 400 blown glass balls – size 15-40 cm, and glass and aluminium charms covered in gold leaf

Maria Roosen: Alle kleuren van de regenboog, 2013; wachtruimte met verschillende snoeren, glazen bollen, ø 9,5-10 cm.
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Radiotherapie Hoofddorp, Nederland
Foto: Maria Roosen

Maria Roosen: Alle kleuren van de regenboog, 2013; detail, glazen bollen, ø 9,5-10 cm.
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Radiotherapie Hoofddorp, Nederland

Maria Roosen: Alle kleuren van de regenboog, 2013; detail, glazen bollen, ø 9,5-10 cm.
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Radiotherapie Hoofddorp, Nederland

Maria Roosen: Alle kleuren van de regenboog, 2013; wachtruimte met het rode snoer, glazen bollen, ø 9,5-10 cm.
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Radiotherapie Hoofddorp, Nederland

Maria Roosen: Alle kleuren van de regenboog, 2013; wachtruimte met het paarse snoer en tekst in bladgoudn, glazen bollen, ø 9,5-10 cm.
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Radiotherapie Hoofddorp, Nederland

Maria Roosen: Alle kleuren van de regenboog, 2013; wachtruimte met het regenboog-kleurige snoer, glazen bollen, ø 9,5-10 cm.
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Radiotherapie Hoofddorp, Nederland

Maria Roosen: Regenboog, 2004 voor het Antoni van leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam; 400 geblazen glazen bollen van 15-40 cm en bedels van glas en aluminium bedekt met bladgoud
Foto: Maria Roosen

   
article
article
Copyright © 2013-2019  Glass is more!        Copyright, privacy, disclaimer