Find

Claire Bamplekou, uit de installatie Gender Diary, 2016

AFGESTUDEERDEN GLASAFDELING GERRIT RIETVELD ACADEMIE 2016

Dit jaar studeerden vier studenten af aan de Glasafdeling van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam: Claire Bamplekou, Sasha Herman, Milena Naef en Laure Puska. Zij geven een divers beeld van wat de huidige opleiding inhoudt. Soms glas, vaker andere materialen, maar ook bewegend beeld en film. 

Posted 28 August 2016

Share this:
|

Claire Bamplekou
Claire Bamplekou (Athene, GR, 1989) richtte een lokaal in met uiteenlopende werken rond het thema Gender Diary, een familie van werken rond gender en seksualiteit. Ieder werk kan op zichzelf staan en heeft zijn eigen betekenis, maar als ze gezamenlijk worden gepresenteerd in een installatie, voegen ze aan elkaar en dus aan het geheel meer betekenis toe. Vanwege de overeenkomstige thematiek, maar ook door de herhaling van materialen, zoals glas, melk, aardbeien en aardbeiensap die in meerdere werken voorkomen. Sommige werken verwijzen naar religieuze achtergronden, zoals de (bloed) urinerende penis en het kruis die lijken op de theorie van de gender vloeibaarheid, een verbinding die soms zoet en soms pijnlijk kan zijn. Alle beelden geven commentaar op de positie van de vrouw in de samenleving en de spanning tussen jezelf en het beeld van de vrouw in onze maatschappij. Naast gender speelt het element tijd een rol in de werken. In de eerste plaats door de mechanische delen die ritmisch het verstrijken van de tijd aangeven, in de tweede plaats door de organische delen waarin het verval en de verrotting (zoals in de melk) zichtbaar worden. claire.bamplekou@gmail.com

Milena Naef
Het werk van Milena Naef (Engen, DE, 1990) heeft nauwelijks meer met glas te maken. Haar ‘sculpturen’ zijn pas kunstwerken als ze er zelf (haar eigen lichaam) bij betrokken is. In vlakke platen marmer of marmer met MDF zijn gaten uitgespaard. In deze openingen passen delen van haar lichaam die samen met het materiaal een beeld vormen. Weight of Four Generations en Fleeting Parts zijn de titels van deze installatie-achtige werken die alleen bestaansrecht hebben samen met de kunstenaar zelf. Met haar werk probeert Naef de veronderstelde dualiteit tussen lichaam en geest weer te geven en op te heffen.  De interactie met het concrete materiaal zorgt voor ruimte, het lichaam zelf met zijn fysieke aan- of afwezigheid wordt een cruciaal onderdeel van het werk. www.milenanaef.com

Milena Naef, Fleeting Parts, 2016; marmer, MDF, gips, (lichaam)

Laura Puska, In pairs, 2016; video, portret op glazen stolp

Laura Puska
Het werk van Laura Ruska (Finland, 1986) bestond uit drie video-installaties: Continuous presence of horizon (2016), Holding Hand (2016) en In pairs (2016), een video en portretten op glas. Met behulp van persoonlijke herinneringen en ervaringen wil ze een identiteit claimen terwijl tegelijkertijd vragen opkomen als: wat is werkelijk origineel en wat is geleend. Dit komt voort uit een lopend onderzoek naar hoe een identiteit zich in een complexe en interactieve maatschappij, die individualiteit benadrukt, ontwikkelt en sterke idealen kan hebben. Een uitgangspunt voor haar werk kan een beweging of gebaar zijn. Met haar werk balanceert ze tussen controle en laten gaan in een proces waarin ze zelf grenzen stel. Door beschermen, onthullen en vervormen, vervaagt een lijn tussen binnen en buiten, tussen u en mij. Alles kan zomaar veranderen: een gebaar in een herhaalde
dwang, controle in aanpassing. Een nieuwe realiteit veegt plotseling een oude weg.” www.puska.me

Sasha Herman
Het werk van Sasha Herman (1993) is gebaseerd op animatie, de onzichtbare hand van de kunstenaar, die door middel van fotografie objecten tot leven wil brengen. Niets is voor hem interessanter dan om een steen, glasscherf of stuk papier te fotograferen en die tot leven te zien komen, zodra de afbeeldingen direct na elkaar worden getoond. Hij probeer te ontdekken hoe verschillende materialen en technieken kunnen worden gebruikt en gemanipuleerd om het idee van beweging te creëren. Naast de video-animatie toonde Herman de serie Angry Fruit Bowls, een reeks van vijf geblazen kommen waarvan de decoraties zijn geïnspireerd op vroege analoge animaties.
www.sashaherman.nl

Sasha Herman, Angry Fruit Bowl no. 1, 2016; geblazen en gegraveerd glas; h. ca 50 cm

Zie de Agenda Graduation Show, 6/7/2016-10/7/2016>

Meer informatie:
Gerrit Rietveld Academie
Glasafdeling,
Fredinant Roeskestraat 96
1076 ED Amsterdam, Nederland
+31 (0)20-5711600
info@grac.nl
www.rietveldacademie.nl 

article
article
Copyright © 2013-2019  Glass is more!        Copyright, privacy, disclaimer